kí tự đặc biệt tháng 11

{“questions”:{“dhsnu”:{“id”:”dhsnu”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”Kí tự đặc biệt của Vũ Nhật Minh”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”ミ★ ʟão↭нạc ★彡 “,”bgColor”:”#81d742″,”fontColor”:””,”votesUp”:3,”votesDown”:4},”vn1t2″:{“id”:”vn1t2″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”Kí tự đặc biệt của Lê Thành Danh”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”*•.¸♡ 🅶ấ🆄🅲ờ🅷ó-🅷🅾à ♡¸.•* “,”bgColor”:”#8224e3″,”fontColor”:””,”votesUp”:4,”votesDown”:4},”m0tb9″:{“id”:”m0tb9″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”Kí tự …

Bình chọn Top những kí tự đặc biệt đẹp nhất tháng 07

{“questions”:{“3pj6s”:{“id”:”3pj6s”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”K\u00ed t\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t c\u1ee7a Nguy\u1ec5n Anh Nguy\u1ec5n”,”imageCredit”:”NAN”,”image”:”https:\/\/soshareit.com\/vi\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/10\/cach-choi-game-free-fire-tren-may-tinh-10.jpg”,”imageId”:”1251″,”desc”:”\ua9c1\u0f3a\u0f12N\u0489\u00e4\u0324n\u0338 \u0f12\u0f3b\ua9c2 “,”bgColor”:”#1e73be”,”fontColor”:””,”votesUp”:76,”votesDown”:117},”b5h17″:{“id”:”b5h17″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”K\u00ed t\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t c\u1ee7a b\u1ea1n Nguy\u1ec5n V\u0103n Nh\u00e0n”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”\u2605\u5f61 \u00e7\u0452\u0173d\u033e\u0173 \u5f61\u2605 “,”bgColor”:”#8224e3″,”fontColor”:””,”votesUp”:40,”votesDown”:111},”2cshi”:{“id”:”2cshi”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”K\u00ed t\u1ef1 …