Bình chọn Top những kí tự đặc biệt đẹp nhất tháng 07

{“questions”:{“3pj6s”:{“id”:”3pj6s”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”Kí tự đặc biệt của Nguyễn Anh Nguyễn”,”imageCredit”:”NAN”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”꧁༺༒N҉ä̤n̸ ༒༻꧂ “,”bgColor”:”#1e73be”,”fontColor”:””,”votesUp”:70,”votesDown”:109},”b5h17″:{“id”:”b5h17″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”Kí tự đặc biệt của bạn Nguyễn Văn Nhàn”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”★彡 çђųd̾ų 彡★ “,”bgColor”:”#8224e3″,”fontColor”:””,”votesUp”:39,”votesDown”:106},”2cshi”:{“id”:”2cshi”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:”Kí tự …