Tạo tên hay bằng Kiểu Chữ Đẹp và Kí Tự Đặc Biệt 

Kí tự đặc biệt được biết đến là tất cả các kí tự không được xuất hiện trong bảng chữ cái như chúng ta thường dùng. Hãy cùng SoShareIT.Com tạo những kí tự đặc biệt chỉ riêng bạn có.