Đố bạn tạo được chữ nghiêng

Ứng dụng tạo văn bản bằng cách viết chữ nghệ thuật 2020 như g̶ạ̶c̶h̶ ̶n̶g̶a̶n̶g̶, 𝐧𝐞́𝐭 đ𝐚̣̂𝐦, 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯𝘨, chữ ngược, chữ viết …