Là một người đam mê lập trình, thiết kế và sáng tạo dựa trên những người đi trước, sáng tạo và phát triển để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Hiện tại đang làm việc tại SoShareIT Việt Nam với công việc chia sẻ những kiến thức nhỏ bé của mình.